Informaatioalan Akateemiset ry
26Tou/14

INA:n toimiston aukiolo kesällä

INA:n sihteeri päivystää kesäkuun aikana seuraavasti (klo 8-16):

vko 23: (2.-8.6.), ei päivystystä

vko 24: ti 10.6.

vko 25: ma 16.6.

vko 26: ma 23.6.

vko 27: ma 30.6.

Heinäkuussa toimisto on pääasiassa kiinni, mutta sihteeri vastaa säännöllisesti saapuneisiin posteihin ja sähköposteihin. Kiireellisissä asioissa yhteyttä voi ottaa myös Tieteentekijöiden liiton toimistoon.

Informaatioalan Akateemiset ry toivottaa kaikille jäsenilleen aurinkoista kesää!

22Tou/14

Kuulumiset INA:n kevätseminaarista ja johtokunnan kokouksesta 4/2014

Informaatioalan akateemiset ry:n johtokunta kokoontui kevään viimeisen kerran 13.5. Turussa. Samana päivänä pidettiin myös yhdistyksen kevätseminaari ja sääntömääräinen kevätkokous.

Johtokunnan kokouksessa 4/2014 puhuttiin muun muassa seuraavista asioista:

- keskusteltiin toiminnantarkastuksesta ja tilinpäätöksesta 2013.

- kerrottiin kuulumiset INA:n viestintäryhmän huhtikuun kokouksesta. Kokouksessa päätettiin INA:n tulevien nettisivujen rakenteesta. Sivuille on huhti-toukuun aikana päivitetty yhdistyksen materiaaleja ja ne pyritään julkaisemaan vielä alkukesän aikana. Käännösversioita joudutaan todennäköisesti odottamaan, mutta sekä ruotsin- että englanninkieliset sivut ovat tulossa viimeistään syksyllä.  Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina.

- pidettiin viestintäprojektin välikatsaus. INA:n verkkoviestinnän kehittämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen tähtäävä projekti sovittiin alun perin kestämään toukokuun 2014 loppuun asti. Todettiin, että projekti on saavuttanut osan tavoitteistaan, mutta työtä olisi vielä tehtävänä. Päätettiin jatkaa projektia vuoden 2014 loppuun saakka.

- keskusteltiin tehokkaamman budjettiseurannan toteuttamisesta.

- käsiteltiin INA:n esitys Vuoden tieteentekijäksi.

- päätettiin, että johtokunta kokoontuu syksyllä seuraavasti: 28.8., 2.10. ja 28.11.

Johtokunnan kokouksen jälkeen siirryttiin Turun yliopiston Quantum-rakennukseen ja INA:n kevätseminaariin. Paikalla oli reilu kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä sekä muutama kutsuttu vieras Tieteentekijöiden liiton turkulaisista jäsenyhdistyksistä.

INA:n puheenjohtaja Ari Rouvari avasi seminaarin ja puhui lyhyesti yhdistyksen tulevista tavoitteista sekä viime vuonna valmistellusta strategiasta vuosille 2014-2015. Erityisesti tullaan painottamaan viestintää sekä parempaa verkostoitumista ja yhteistyötä muiden kirjastoalan järjestöjen ja Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistysten kanssa. Esityksensä lopuksi Rouvari muistutti kirjastotoiminnan ensiarvoisesta tärkeydestä tieteen tekemiselle - ilman kirjastoja ei ole yliopistoja.

Rouvarin jälkeen puheenvuoron sai Turun yliopiston mediatutkimuksen lehtori, FT Veijo Hietala. Hänen esityksensä Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää käsitteli tiedon käsitettä 2000-luvulla. Nykyajan maailmassa, jossa kaikki informaatio on helposti saatavilla, tiedon ylikuorma alkaa olla todellisuutta. Pirstaloitunut nippelitieto on syrjäyttänyt tietokokonaisuuksien hallinnan ja tieto vanhenee kiihtyvällä vauhdilla. Hietala esitti kysymyksen, onko myös yleissivistyksen käsite tämän kaiken seurauksena päässyt vanhenemaan? Tarvitseeko kenenkään tietää muuta kuin oman alansa erikoistieto, jos kaiken voi tarkistaa netistä?

Seminaarin toisena puhujana lavalle astui Åbo Akademin informaatiotutkimuksen professori, FT Gunilla Widén. Hän kertoi Åbo Akademin peruskoulutukseen kohdistuvista uudistuksista ja niiden vaikutuksesta informaatiotutkimuksen oppiaineeseen. Uudistusten tavoitteena on akateeminen, työmarkkinoiden kannalta relevantti ja kiinnostava koulutus, joka vastaa paremmin nopeasti muuttuvan alan asettamiin vaatimuksiin. Tämä tulee vaikuttamaan erityisesti kurssimuotoihin ja opetukseen, jossa painotetaan entistä enemmän tutkimista ja oppimista tekemisen kautta.

Seminaarin jälkeen pidettiin INA:n kevätkokous, jossa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013. Poikkeuksellisesti esityslistalla oli myös johtokunnan kokoonpanoon liittyvä muutos, INA:n johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maija Paavolainen ja hänen varajäsenekseen Lauri Bang, molemmat Helsingin yliopistosta.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!

22Huh/14

INA:n johtokunnan kokouksessa 3/2014 puhuttua

Informaatioalan akateemiset ry:n johtokunta piti vuoden kolmannen kokouksensa torstaina 10.4.2014.

Kokouksessa 3/2014:

- pidettiin hiljainen hetki KIBI:n/INA:n entisen puheenjohtajan Marja-Leena Strandströmin muistoksi. KIBI, sittemmin INA, liittyi Tieteentekijöiden liittoon (tuolloin vielä KATL) Strandströmin ollessa puheenjohtajana 1992.

Strandstörmiä haastateltiin Verkkarin numeroon 01/2002 hänen jäädessään eläkkeelle joulukuussa 2001.

- kerrottiin kuulumiset Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäiviltä.

- keskusteltiin INA:n ehdotuksesta Vuoden tieteentekijäksi.

- päätettiin kevätseminaarin ohjelmasta sekä käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös kevätkokousta varten. Tarkempaa tietoa seminaarista täällä, ilmoittautumiset mahdollisimman pian osoitteeseen infaka[at]kolumbus.fi!

-sihteeri esitteli viestintäprojektin tilanteen. Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyssivut ovat valmiit ja niille ollaan parhaillaan päivittämässä yhdistysten materiaaleja. Todettiin, että viestintäryhmä keskustelee omassa kokouksessaan tarkemmin uusien sivujen sisällöistä. INA:n uudet nettisivut julkaistaan lähiaikoina.

- päätettiin selvittää, pystytäänkö järjestämään seuraavaan Messuseminaariin mahdollisuus seurata päivän kulkua etäyhteyden kautta.

Seuraava johtokunnan kokous on 13.5., eli samana päivänä kevätseminaarin ja sääntömääräisen kokouksen kanssa.

15Huh/14

INA:n kevätseminaari Turussa 13.5.2014

Informaatioalan Akateemiset - Akademiska Informationsspecialister ry:n kevätseminaari ja sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 13.5.2014 klo 15.30 Turun yliopistolla Quantumin talossa, osoitteessa Vesilinnantie 5, 1. krs, luentosali XVI.

Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittaudu tarjoilun varaamista varten viimeistään sunnuntaina 4.5.2014 osoitteeseen infaka[at]kolumbus.fi.

INAn kevätseminaari – INAs vårseminarium 13.5.2014 Turussa
Quantum, Vesilinnantie 5, 1. krs, luentosali XVI

Seminaariohjelma:

Klo 15.30

Seminaarin avaus, INA:n puheenjohtaja Ari Rouvari

Veijo Hietala, FT, Elokuvatutkimus, Turun yliopisto

Gunilla Widén, professor, Informationsvetenskap, Åbo Akademi

Klo 17.00

INAn sääntömääräinen kevätkokous

Kokouksen jälkeen n. 17.30 salaattibuffet ja viiniä Quantumin kirjaston tiloissa.

Tervetuloa!

14Huh/14

Jäsentiedote 1/2014 ja toimiston aukiolo pääsiäisen jälkeen

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote on lähetetty kaikille niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön. Mikäli et ole saanut tiedotetta tai haluat niiden ohjautuvan jatkossa toiseen sähköpostiosoitteeseen, ilmoita asiasta yhdistyksen sihteerille osoitteeseen infaka[at]kolumbus.fi.

Jäsentiedotteessa 1/2014 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- INA:n kevätseminaari järjestetään tällä kertaa tiistaina 13.5.2014 klo 15.30 Turun yliopistolla Quantumin talossa, luentosali XVI. Seminaarin jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Tarkemmat tiedot seminaarista ja siihen osallistumisesta ilmoitetaan lähipäivinä. Lisäksi kannattaa jo nyt merkitä kalenteriin perinteisen Messuseminaarin ja syyskokouksen ajankohta perjantaina 24.10.2014.

-INA:n johtokunnan jäsenistä koostuva kirjastotyöryhmä on päivittänyt Tieteentekijöiden liiton kirjastoalaa koskevan palkkasuosituksen. Uudistettu palkkasuositus on julkaistu sekä INA:n että Tieteentekijöiden liiton nettisivuilla ja siitä tulee olemaan saatavilla myös ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Linkki palkkasuositukseen.

- kysyttiin jäsenten mielipiteitä INA:n nykyisestä logosta. Tällä hetkellä käytössä oleva, sinistä ja punaista yhdistelevä logo on useita vuosia vanha ja suunniteltu alun perin painotuotteita varten. Laajentuneesta käytöstä ja tulevasta nettisivujen muutoksesta johtuen INA:n johtokunnassa esitettiin ajatus, että logo saattaisi kaivata uudistamista. Sana on siis vapaa, voit käydä kertomassa mielipiteesi logosta INA:n Facebook-ryhmässä tai lähettää kommenttisi yhdistyksen sihteerille osoitteeseen infaka[at]kolumbus.fi.

- muistutettiin,  että INA tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä järjestämää paikallistoimintaa eri puolilla Suomea. Kuluneen maaliskuun aikana paikallistoimintaa on järjestetty esimerkiksi Rovaniemellä ja Jyväskylässä, jälkimmäisestä Annikki Järvinen kirjoitti jutun INA:n nettisivuille. Jos haluat järjestää, osallistua tai ehdottaa sopivaa toimintaa, ota yhteyttä lähimpään INA:n johtokunnan jäseneen tai INA:n sihteeriin. Johtokunnan yhteystiedot ja toimipaikat.

INA:n sihteeri päivystää pääsiäisen jälkeen tiistaina 22.4. klo 8-16.

Hyvää pääsiäistä kaikille INA:n jäsenille!